Kwantowy Analizator Składu Ciała

KWANTOWY ANALIZATOR SKŁADU I FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU

Human Body Scaner -  HBS, AURUM

Aparat wykorzystujący rezonans magnetyczny stanowi połączenie zaawansowanych, innowacyjnych technologii i projektów w dziedzinie medycyny, bioinformatyki, elektrotechniki i innych nauk.
Działające w oparciu o przepływ energii w organizmie tzw. bioimpedancji urządzenie umożliwia szybką i precyzyjną ocenę niedoborów: witamin, minerałów, hormonów aminokwasów i enzymów oraz określenie prawidłowości w działaniu narządów strategicznych: trzustki, wątroby, nerek, śledziony i płuc.
Korzystanie z kwantowej medycyny jako podstawy znalazło zastosowanie w opracowaniu zaawansowanego sprzętu elektronicznego umożliwiającego odbiór słabego pola magnetycznego ludzkich komórek. Pomiar ten służy do analizy i określenia stanu zdrowia osoby badanej oraz zdiagnozowania głównych problemów na poziomie komórki. Możliwa jest dzięki temu diagnoza przyczyn rozwoju określonych stanów chorobowych oraz ustalenie planu terapii i działań profilaktycznych.
Analizator rezonansu magnetycznego jest pomocny w konsultacji i opiece zdrowotnej w zakresie całego ciała.
Jego zaletą jest: kompletność, nieinwazyjność, funkcjonalność, prostota, trwałość, ekonomia i łatwość zastosowania. Urządzenie pierwotnie zostało skonstruowane do diagnostyki organizmu astronautów podczas lotów kosmicznych. Nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach innowacyjność i elektronika zrewolucjonizowały cały świat. Także obszar diagnostyki szybkimi krokami idzie w kierunku pozyskiwania pełnej wiedzy o człowieku przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych.

Analizator Kwantowy umożliwia nie tylko określenie aktualnego stanu funkcjonowania organizmu oraz niedoborów komórkowych, ale również przewidywanie prawdopodobnych trendów zdrowia w dłuższej perspektywie czasu.